Miljö

Miljön är ett prioriterat engagemang för hela företaget.

Vi skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att ta fram och erbjuda möbler med en allt lägre miljöpåverkan.

Detta innebär i praktiken ett ständigt förbättringsarbete.

  • En allt större del av förnyelsebara material används i våra produkter.
  • Miljöpåverkande ämnen byts kontinuerligt ut.
  • Övergång till vattenbaserade färger och lim.
  • Källsortering införs.

Det är summan av åtgärder som ger ett långsiktigt miljöförbättrande resultat. Vi har kommit en bit och fortsätter varje dag på den vägen.